jazz
Voorwaarden
Naam hond: ............................................  Naam eigenaar hond: ..............................................

 

ALGEMENE VOORWAARDEN
 1. Beestenboel hondenuitlaatservice (hierna te noemen Beestenboel) is niet aan te merken als eigenaar van de hond. Beestenboel is, door afgifte van deze overeenkomst, gemachtigd de hond uit te laten.
 2. De vergoeding voor het uitlaten geschiedt op basis van facturering achteraf.
 3. Beestenboel behoudt zich het recht voor een hond te weigeren als zij van mening is dat deze problemen of gevaar op kan leveren voor de andere onder haar hoede gestelde honden. Indien de hond een gedrag vertoont waardoor het dier ongeschikt wordt voor uitlaten in groepsverband mag Beestenboel de overeenkomst per direct opzeggen. Tenzij Beestenboel en de eigenaar een alternatief voor het groepsverband wandelen afspreken.
 4. Eigenaar dient WA-verzekerd te zijn. Beestenboel is niet aansprakelijk voor schade (direct of indirect). Hieronder valt schade aan derden, schade door de honden onderling aangebracht of schade binnenshuis wanneer de hond door Beestenboel weer in de eigen woning wordt achtergelaten. Kosten voor medische zorg, verricht aan een (andere) hond, worden op de eigenaar verhaald indien zijn hond deze schade heeft aangericht.
 5. Elke aansprakelijkheid voor besmetting, ziek worden of overlijden van de hond tijdens het uitlaten, of met een oorsprong die terug te leiden is op het moment van uitlaten, wordt afgewezen. Blijkt bij ophalen dat de hond ziek is, dan wordt de hond niet meegenomen maar wordt indien gewenst uitgelaten in de buurt van het huisadres voor een korte wandeling.
 6. Kosten voor medische zorg die overhoopt moeten worden vericht zijn voor de rekening van de eigenaar.
 7. Loopse teven worden apart aangelijnd uitgelaten in de buurt van het huisadres voor een korte wandeling.
 8. Beestenboel is niet aansprakelijk voor de consequenties wanneer zij de overeenkomst niet uit kan voeren op grond van niet te voorziene omstandigheden, zoals: extreme weersomstandigheden, familie omstandigheden of ziekte.
 9. Indien niet binnen 24 uur voor aanvang van de dienstverlening is afgebeld, behoudt Beestenboel zich het recht voor om de prijs door te berekenen. Dit geldt ook indien Beestenboel de hond onverhoopt niet thuis aantreft.
 10. Eigenaar accepteert dat de hond na de wandeling wel eens vies kan zijn. Beestenboel zorgt, voor de eerste reiniging maar aanvaardt verder geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot vieze honden.
 11. Beestenboel verlangt dat de hond een deugdelijke identificatie heeft in de vorm van een chip of tatoeage of een penning. Alle honden dragen een penning van Beestenboel tijdens de wandeling
 12. Bij extreme buitentemperaturen of weersomstandigheden , worden er geen honden in groepen uitgelaten. Dit betekent, dat Beestenboel de honden één voor één uitlaat in de buurt van het huisadres voor een korte wandeling
 13. Beestenboel verlangt dat de hond kan loslopen en luistert naar de basiscommando's.
 14. Beestenboel is niet aansprakelijk voor het weglopen van de hond, tenzij door opzet of grove schuld. Eigenaar geeft met deze overeenkomst toestemming de hond los te laten lopen.

 

 Ondertekend te: …………………………………….. datum: …………………………


 

 

Als wettelijke eigenaar van de hond: Mr/Mw ..…………………………………………

 

 

 
Namens Beestenboel ……………………………………………….……………………Home

Diensten

Tarieven

Wie zijn wij

Foto's

In Memoriam

Blog

Voorwaarden

Contact